Delta 6/1974

Rozstrzygnięcie konkursu kwietniowego