Delta 8/1974

„Delta” z wizytą w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnie (ZSRR) cz. II