Delta 12/1974

Specjalna szkoła matematyczna przy uniwersytecie w Hanoi