Delta 1/1975

“Delta” z wizytą w Instytucie Chemii Przemysłowej