Delta 2/1977

Ile jest wielościanów półregularnych