Delta 10/1977

Rozwiązanie zadania z wrześniowej Radio-Delty