Delta 3/1978

Gdzie się podziały neutrina słoneczne?