Delta 10/1978

O nicowaniu i sklejaniu powierzchni i co z tego może wyniknąć