Delta 12/1979

O transformacji Lorentza pozbawionej sensu