Delta 10/1980

Gastronomiczny dowód pewnego twierdzenia o dualności