Delta 10/1980

Pojęcia pierwotne w geometrii euklidesowej