Delta 2/1981

Jak odkryć coś ciekawego na zdjęciu reakcji jądrowej