Delta 2/1981

O powierzchniach i liniach geodezyjnych