Delta 3/1982

Od odważnika i linijki do podstaw matematyki