Delta 4/1983

Ciągłość, różniczkowalność, całkowalność