Delta 4/1983

Wszystko o równaniach algebraicznych