Delta 7/1983

Wielościany z minimalną liczbą powtórzeń