Delta 3/1986

O pewnej metodzie dowodzenia nierówności