Delta 10/1987

Obalamy prawa fizyki albo uczmy się pokory wobec przyrody