Delta 3/1989

O wielomianach przyjmujących wartości będące liczbami pierwszymi