Delta 6/1989

Dlaczego buduje się wielkie akcelatory?