Delta 6/1989

Wielki Wybuch czy wielka ekstrapolacja?