Delta 8/1989

Jeżeli nie znamy twierdzenia Cramera