Delta 10/1990

Zadanie z XXX Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej