Delta 12/1990

Algorytm rozkładu liczby pierwszej na sumę kwadratów