Delta 12/1990

Twierdzenie Fermata o rozkładzie liczby pierwszej na sumę kwadratów