Delta 9/1992

Zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego XLIV Olimpiady Matematycznej