Delta 4/1994

Saneczkarstwo – sport piękny, choć trudny