Delta 3/1996

Problemy stabilności wybranych układów optycznych