Delta 3/1996

Wielowymiarowe uogólnienie twierdzenia Bezouta