Delta 7/1997

Opór zastępczy wielokąta i złota proporcja