Delta 10/2000

Pochodna zespolona, czyli funkcje holomorficzne