Delta 11/2000

Eksploracja przestrzeni kosmicznej najdonioślejszą zdobyczą XX wieku