Delta 12/2000

Wielki Wybuch: czy, co i dlaczego wybuchło?