Delta 2/2001

Zbieżność ciągów danych przez relację