Delta 8/2001

O wyjaśnianiu, tęczy, kształcie kropel deszczu i innych interesujących głupstwach