Delta 3/2003

Osobliwości i fraktalna niezupełność czasoprzestrzeni klasycznych