Delta 12/2003

Klasyfikacja skończonych grup prostych