Delta 3/2007

Dlaczego 2 · 2 = 4, czyli twierdzenia o rekursji