Delta 8/2007

Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele – dowód Eulera