Delta 10/2007

Liczby przestępne i twierdzenie Liouville’a