Delta 11/2007

Empiryczne badanie uogólnionej wersji gry Hamleta