Delta 12/2007

O przyszłości astronomii z Bohdanem Paczyńskim rozmawia