Delta 8/2008

Informatyczny kącik olimpijski (11) – szukamy pola areału