Delta 7/2009

Podzielność liczb w poziomych rzędach trójkąta Pascala