Delta 12/2009

Rudy osioł – podejście informatyczne