Delta 10/2010

Egzamin ustny, kule i prawdopodobieństwo