Delta 11/2010

Trójkątny dywan Sierpińskiego na znaczkach pocztowych