Delta 6/2012

Wyznaczanie wysokości wzgórz na powierzchni Księżyca