Delta 3/2013

Gdy krzywa niejedno ma imię, to peh, czyli o stożkowych w ujęciu sferycznym